Loading

Tag Archives:

northern light

ชมการเล่นร่มร่อนท่ามกลางแสงเหนือที่นอร์เวย์โดย Horacio Llorens

ชมนักกีฬาร่มร่อนบินผาดโผนท่ามกลางแสงเหนือที่เมืองทรอมโซ​ (Tromso) ประเทศนอร์เวย์กัน