Loading

ร้านอาหาร

ชิมหอยนางรมที่ร้าน The Walrus and The Carpenter เมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา

เมืองซีแอตเทิล (Seattle) ในรัฐวอชิงตัน (Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อด้านอาหารทะเลมาก โดยเฉพาะในเรื่องความสด อร่อย ของหอยนางรม และหนึ่งในร้านที่ขึ้นชื่อของเมืองซีแอตเทิลในด้านนี้ก็คือร้าน the Walrus and the Carpenter